Blijvend applaus prijs 2006:

Adèle Bloemendaal

foto: Mark Kohn

Jury: Fred Florusse, Henk van Gelder en Cornald Maas.

Uit het juryrapport

'En toen, nota bene op haar vijftigste, was het of haar carrière opnieuw begon. In de ene theatershow na de andere vormde Adèle Bloemendaal het fenomenale middelpunt. Hoogst inspirerend voor de schrijvers die nu door háár werden uitgenodigd om nieuw repertoire te schrijven, en voor de muzikanten die verder konden gaan dan de doordeweekse, dienstbare cabaretbegeleiding. En nooit liet Adèle Bloemendaal zich meer vastleggen op één facet van haar talent. Ze was robbedoes en grande dame tegelijk . Ze was baldadig en chic. Avontuurlijk en boosaardig. Literair en liederlijk. Schaamteloos en geraffineerd. Stout met stijl. Wat een gemis dat ze zulke shows niet meer maakt. De Blijvend Applaus Prijs van dit jaar was bestemd voor de categorie kleinkunst/cabaret/amusement - er was er maar één die in alle drie die genres heeft geëxcelleerd. Als er iemand is met een oeuvre dat uitbundig bekroond kan worden, dan is dat Adèle Bloemendaal'.

Programma uitreiking 1 oktober 2006

Met medewerking van Pierre Bokma, Hans Dorrestijn, Martin van Dijk, Willem Ennes, Marc-Marie Huijbregts, Jacques Klöters, Loes Luca, Frans Mulder, Eva Smid, Hans van Willigenburg, Jeroen Zijlsta en Theater Instituut Nederland.