Stichting Blijvend Applaus

Op 22 februari 1962 werd in Amsterdam door een aantal notabelen uit de artiestenwereld en uit de gemeentelijke politiek een stichting opgericht met als doelstelling 'Kunstenaars uit de amusementswereld, waar dit nodig is, financieel bij te staan en verder al hetgeen daarmede in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn te verrichten.'. De stichting kreeg de naam Blijvend Applaus.

Een langspeelplaat

In 1965 werd wat geld bij elkaar gesprokkeld voor de 'oude artiesten, voor wie de avondzon te weinig koestering bood', zoals Alex de Haas het verwoordde. De Haas, die als cabarethistoricus de voorganger kan worden genoemd van Wim Ibo, had het initiatief genomen voor de uitgave van de LP Blijvend Applaus.
Sterren als Willy Alberti, Wim Sonneveld, Jenny Arean, Conny Stuart, Jasperina de Jong en Rudi Carrell zongen nieuwe versies van Nederlandstalige klassiekers als De eerste klant van Speenhoff of Lou Bandy's Louise zit niet op je nagels te bijten. Op de hoes van de plaat spreekt De Haas de hoop uit dat 'deze eerlijke liedjes de harten van de jongeren evenzeer mogen vertederen als ze het eenmaal die van hun ouders en grootouders deden.'

Door benefiet-voorstellingen (onder meer in Theater Carré en in circus Toni Boltini: zangeres Ria Kuyken aangevallen in de berenkooi!) en het afstaan van gages door artiesten wist de stichting in enkele jaren zoveel geld te vergaren, dat in 1976 een tweetal panden aan de Egelantiersgracht in de Amsterdamse Jordaan kon worden verworven om er (oud)artiesten te huisvesten.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat thans uit:

  1. Jaap Koster (voorzitter)
  2. Jos Rijmers (secretaris)
  3. Ton Hogenes (penningmeester)
  4. Joost Nuissl (lid)
  5. Laura Marcus (lid)

Vernieuwde doelstelling

Uitgaande van de gedachte, dat thans oud-artiesten vaak minder financieel behoeftig zijn dan vroeger en dat het geven van benefiet-voorstellingen om voor hen gelden in te zamelen vaak als 'uit de tijd' wordt beschouwd, heeft het bestuur enkele jaren geleden de bakens enigszins verzet: de doelstelling werd aangepast en verbreed.
Kende de vroegere doelstelling van de Stichting Blijvend Applaus als doelgroep uitsluitend 'kunstenaars uit de amusementssector', thans is die groep verbreed tot professionele podiumkunstenaars uit de sectoren:

  1. Cabaret/Kleinkunst/Amusement
  2. Toneel/Televisie/Film
  3. Muziek