Stichting Blijvend Applaus

Op 22 februari 1962 werd in Amsterdam door een aantal notabelen uit de artiestenwereld en uit de gemeentelijke politiek de Stichting Blijvend Applaus opgericht met als doelstelling ‘Kunstenaars uit de amusementswereld, waar dit nodig is, financieel bij te staan en verder al hetgeen daarmede in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn te verrichten’.

Fondsen werden geworven door de uitgave van de LP Blijvend Applaus met medewerking van onder andere Willy Alberti, Wim Sonneveld, Jenny Arean, Conny Stuart en Jasperina de Jong. Ook werden er benefiet voorstellingen georganiseerd en werden er gages afgestaan.

In de loop van de jaren wist de Stichting voldoende kapitaal te vergaren om in 1976 een tweetal panden aan de Egelantiersgracht in de Amsterdamse Jordaan te verwerven. Hiermee heeft de Stichting de mogelijkheid om (oud) artiesten een betaalbare woonruimte aan te bieden.

Inmiddels zijn de sociale voorzieningen voor artiesten veranderd en is huisvesting aanbieden niet meer het meest urgente onderdeel van de doelstelling van de Stichting. Belangrijker vindt het bestuur om artiesten te eren die hun sporen hebben verdiend. Om die reden heeft de Stichting in 1997 De Blijvend Applaus Prijs in het leven geroepen. Het voornaamste criterium bij de beoordeling van de kandidaat is dat deze in ieder geval een lange, rijke en gevarieerde carrière achter de rug heeft: het betreft hier dus een Oeuvre Award.

De jaarlijks wisselende jury bestaat uit vakmensen die gespecialiseerd zijn in de categorie van dat jaar. Waren de laureaten aanvankelijk artiesten uit de amusementssector, inmiddels gaat het over podiumkunstenaars uit de sectoren Muziek - Toneel/Televisie/Film - Cabaret/Kleinkunst.

De afgelopen jaren heeft de Stichting stipendia uitgekeerd aan jonge cabaretiers. Dit Stijgend Applaus Stipendium is erop gericht jonge cabaretiers een steuntje in de rug te geven waardoor de cabaretier zich in de beginfase van zijn/haar carrière nog beter kan ontplooien.

Het bestuur van de Stichting Blijvend Applaus bestaat uit:
Jaap Koster, voorzitter
Jos Rijmers, secretaris
Laura Marcus, penningmeester
Joost Nuissl, lid
Katja Brenninkmeijer, lid